Promotie Berber Brouns

In 2016 startte onderzoeker Berber Brouns aan een uitdagende, academische klim: het mee opzetten en uitvoeren van de implementatie en evaluatie van het onderzoeksproject FAST@home binnen Basalt. Een onderzoeksproject dat gesubsidieerd werd met een RAAK-PRO subsidie van SIA en dat Basalt heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Haagse Hogeschool en het LUMC. Vandaag, 11 mei 2021, is zij met dit onderzoek aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd bij hoogleraar Thea Vliet Vlieland. 

Het proefschrift ‘eRehabilitation after stroke’ bevat vijf waardevolle publicaties en prikkelt met stellingen als ‘de opdracht om met de resultaten van onderzoek de zorg te verbeteren, mag niet langer vrijblijvend zijn’. Het proefschrift, inclusief de Nederlandse samenvatting van het onderzoek, vind u hier

Daarnaast is er mede dankzij het promotieonderzoek van Berber nu voldoende onderbouwing voor het implementeren van de verbeterde versie van het digitale, multidisciplinaire behandelaanbod voor mensen die revalideren na een CVA: ikoefenzelf.nl. 

Basalt is trots op Berber Brouns met het bereiken van deze mooie mijlpaal!