Project ikoefenzelf.nl

IkOefenZelf

IkOefenZelf is opgezet door Basalt in samenwerking met Zorg en Zekerheid, Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord, Fysiotherapie Van den Berg en ondersteund door de subsidieregeling “Stimulering Ehealth Thuis”. Basalt stelt zichzelf ten doel om het gebruik van doelmatige, digitale interventies voor patiënten op te schalen. Daarmee willen de vitaliteit van (chronische) patiënten verbeteren en bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen.

Mijlpalen IkOefenZelf

Ons doel is dat minimaal 50% van onze patiënten bij revalidatie thuis gebruik maakt van blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies, zodat: patiënten vitaler worden en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  Daarbij monitoren we dat de kosten van de zorg nog toenemen of zelfs afnemen en de belasting van professionals en mantelzorgers afneemt.

Einddoel

Zorgvuldig geselecteerde applicaties

Illustratie van de layout van de applicatie Physitrack

Physitrack

Met Physitrack kan een patiënt thuis fysieke oefeningen doen. De applicatie biedt meer dan 5.000 Nederlands gesproken oefenvideo’s die direct zichtbaar zijn via smartphone en desktop. Physitrack biedt keuze uit duizenden klinisch gevalideerde oefeningen in categorieën als Orthopedie, Neurologie, Ademhaling & Ontspanning, Fitness, Cardiologie of eigen oefeningen.

Minddistrict

Minddistrict is een applicatie die mentaal herstel ondersteunt. Van preventie tot nazorg, zodat de zorg aansluit op de eigen behoefte van de patiënt. Of iemand nu psychische klachten heeft, leefstijl wil veranderen of wil leren omgaan met een (chronische) ziekte.

Illustratie van de layout van de applicatie Minddistrcit
Illustratie van de layout van de applicatie Physitrack

TOP Woordvinding

Bijna alle mensen met afasie hebben problemen met het vinden van woorden. Met TOP Woordvinding oefent de patiënt met het uitspreken en met het schrijven (typen) van woorden. De applicatie biedt hulp om op het woord te komen en te controleren. Er zijn 10 thema’s (categorieën) om te oefenen: koken, de dokter, auto rijden, sport, reizen, muziek, dieren, media, winkelen en getallen. In elk thema is er een keuze voor makkelijke of moeilijke woorden. 

Veelgestelde vragen

IkOefenZelf stelt behandelaars in staat om interventies klaar te zetten voor patiënten en resultaten daarvan in te zien. Hierdoor kunnen patiënten vaker oefenen. Ook kunnen ervaringen van behandelaars en revalidanten online worden gedeeld.

Er zijn verschillende publicaties verschenen over eHealth voor de revalidatie en over het online oefenplatform FAST@HOME, de voorloper van IkOefenZelf. Op 15 oktober 2019 promoveerde Manon Wentink op deelonderzoeken van FAST@HOME. Een samenvatting van haar onderzoek vindt u hier.

Neem gerust contact op met onze helpdesk. Dit kan door een email te sturen naar: helpdesk@ikoefenzelf.nl of contact op te nemen via het contactformulier op de contactpagina.

Start

De echte start van dit project begon in 2015 met het FAST@HOME onderzoek. Door het verkrijgen van de allereerste honorering van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is vanaf september 2019 een doorstart van dit project onder de naam IkOefenZelf gerealiseerd.

Ontwikkeling

Om het gebruik van IkOefenZelf te faciliteren is een implementatiestrategie ontwikkeld op basis van kennis en ervaringen vanuit FAST@HOME. De implementatiestrategie bestaat uit een scholingstraject van twee maanden voor behandelaars, de opzet van een helpdesk voor gebruikers, deze website, de aanstelling en ondersteuning van power users per behandelteam, eHealth blogs en continue monitoring en terugkoppeling van gebruik en ervaringen.

Uitvoering

In januari 2020 trapte onze locatie Zoetermeer als eerste af en trapsgewijs zijn nu al onze Basalt locaties (HMC Westeinde, Alphen, Gouda, Den Haag Delft en Leiden) gestart met de inzet van het platform.

Van experimenteren naar structuur

Waar de behandelteams het eerste jaar de ruimte kregen om te experimenteren met de nieuwe eHealth toepassingen, lag in 2021 de focus op de ontwikkeling van een blended care zorgpad. Een aantal succesvolle experimenten waren de basis van het blended care zorpad, dat op structurele basis uitgevoerd en getoetst wordt op effectiviteit. Ook de samenwerking met de eerste lijn is hierin meegenomen.

Borgen van blended care

Gedurende het inhoudelijk bijschaven van het blended care zorgpad wordt ook steeds nadrukkelijker aandacht gelegd op het verduurzamen van het zorgpad. Aspecten als capaciteitsplanning, financiering en borging van het zorgpad worden nadrukkelijker uitgewerkt met onze zorgeenheden.

Recensies

Behandelaar bij Basalt

"Een patiënt van mij is zo enthousiast dat ik haar niet bij kan houden met het bijwerken van de oefenstof"

Revalidant

"Door de online modules werd ik echt gedwongen om ook buiten de sessies
met mijn psychologe met mijn klachten aan de slag te gaan."

Behandelaar Bij Basalt

"het is nog wel even zoeken welke modules geschikt zijn voor mijn patiënt. belangrijk is om klein te starten met bijvoorbeeld 1 module"

Revalidant

"Ik vind het heel fijn aan ehealth dat je zelf met je problemen aan de slag kan op een moment dat jij het wilt."

Behandelaar bij Basalt

"Ik voelde mij wel een beetje naakt toen ik voor de eerste keer iets wat ik zelf maar half snapte, uit moest gaan leggen. Maar beginnen is leren en het is echt de moeite waard gebleken"

Revalidant

"De fysiotherapeut nam de oefeningen tijdens zijn behandeling met mij door.
Door de duidelijke video’s kon ik zelf controleren of ik de oefening nog goed uitvoer."

Behandelaar bij Basalt

"Het idee is goed. Mijn routines doorbreken, daar gaat het om maar lukt eerlijk gezegd nog niet zo goed"

Revalidant

"Alle modules die ik heb gevolgd blijven ook na mijn revalidatie beschikbaar voor mijzelf.
Zodoende kan ik later nog eens terugkijken naar wat ik destijds heb geleerd."

behandelaar 1ste lijn

"superhandig, met 1 druk op de knop het hele oefenprogramma inzichtelijk welke Basalt heeft aangeboden"

Revalidant

"Je kan ook zelfhulpmodules opstarten.
Hierdoor voelde ik grip in mijn eigen herstelproces in plaats dat het voor mij bepaald werd."

    Partners