Blended care voor zorg op het juiste moment en de juiste plek

De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis / eHealth) en het vervangen ervan door andere zorg, zoals de eerste lijn (juiste plek). Dit is noodzakelijk, met het oog op een toenemend aantal mensen met een (steeds complexere) chronische aandoening en een afnemend aantal zorgverleners. Ook het streven om zorg en ondersteuning steeds meer onafhankelijk van tijd en plaats te maken, mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen of niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis te laten verblijven, maakt dat technologische toepassingen steeds belangrijker worden.

Binnen Basalt is een platform ontwikkeld: ikoefenzelf.nl. Op dit platform kunnen revalidanten met een CVA via een aantal apps online oefeningen en informatie vinden die hen op maat ondersteunen bij hun revalidatie. Daarmee biedt het platform ondersteuning bij zelfstandig oefenen. Het doel is onder andere een bijdrage leveren aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’, maar in hoeverre is hier wetenschappelijk bewijs voor?

Lees meer: Blended care voor de juiste zorg op de juiste plek