Project ikoefenzelf.nl

Behandelaar > Behandelaar Basalt

Illustratie van de layout van het platform IkOefenZelf.nl

Werken met IkOefenZelf

IkOefenZelf is de verzamelnaam van online oefenapplicaties die Basalt aanbiedt aan patiënten. Met IkOefenZelf krijgen patiënten online oefeningen en informatie die hen op ondersteunen bij hun revalidatie. In overleg met de patiënt zet je als behandelaar oefeningen klaar. Zodat jouw patiënt altijd en overal zelfstandig (extra) kan oefenen. Je monitort het gebruik en stimuleert jouw patiënt(en) thuis te oefenen. Ook eerstelijns praktijken die verbonden zijn met Basalt kunnen met dezelfde applicaties werken.  

Het Traject

Illustratie tussen revalidant en behandelaar over het platform

Starten met IkOefenZelf

De revalidatiearts informeert een patiënt over blended care behandelen. Hiervoor worden de infobladen “blended care” en “Questmanager vragenlijsten” gebruikt.  Daarna beoordeel jij aan het begin van de behandeling (samen met de patiënt) hoe de behandeling aangeboden wordt.Gebruik hierbij de checklist e-intake. Op basis van de (digitale) vaardigheden en wensen van de patiënt schat jij in of online behandeling haalbaar is. Voor het inschatten van digitale vaardigheden gebruik je de quickscan digitale vaardigheden patient.

Binnen Basalt kies je bij voorkeur om de behandeling deels online aan te bieden. Als behandelaar maak je een account aan voor de patiënt van de gewenste applicatie. De patiënt ontvangt in zijn of haar privé mail de inloggegevens en online vragenlijsten. Per applicatie zijn hulpkaarten  beschikbaar om de patiënt en/of naaste(n) te helpen bij het installeren van de applicaties op eigen device(s) zoals mobiele telefoon of tablet.

Het gebruik van IkOefenZelf

Na het aanmaken van een persoonlijk account kun je oefenstof selecteren en klaarzetten op de applicatie. Hiervoor zijn handleidingen te raadplegen. Ook kun je hulp vragen bij de power user uit jouw team. Als je  dan nog problemen ervaart  of vragen hebt bij het in gebruik nemen van de applicatie, kun je mailen naar ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl. de voortgang van de online behandeling evalueer je (samen met je patient en behandelteam) conform de normale gang van zaken.  

Illustratie van het eindgesprek tussen behandelaar en revalidant
Illustratie tussen revalidant en behandelaar over het platform

Overdragen van IkOefenZelf

Zodra een patiënt stopt met revalideren bij Basalt leg jij uit wat er met de online applicatie(s) gaat gebeuren: overdracht aan samenwerkende  hulpverleners, afsluiten van de applicatie(s) of beheer door de patiënt zelf.
Ook ontvangt de patiënt opnieuw een set vragenlijsten in de mail. Ter ondersteuning van het afronden/overdragen van de online behandeling is een checklist e-ontslaggesprek ontwikkeld. Gebruik voor deze stap ook de handleiding behandelaars.

 

Praktijkvoorbeeld:

Basalt behandelt haar CVA/NAH patienten met arm/handproblematiek volgens de wetenschappelijk onderbouwde CARAS methodiek. Zelfstandig oefenen speelt een belangrijke rol in dit 6 weken durende behandelprogramma. Wij zetten hiervoor Physitrack in zodat patienten nog beter ondersteund worden bij het zelfstandig oefenen. Zo ontvangen zij nu heldere instructie en voorlichting video’s als vervanging van statische folders of op papier geschreven oefenstof. Op de patient roosters staan ingeplande zelfstandig oefenmomenten. Op die tijden kunnen patienten ons vragen stellen via chat of een beeldbelverzoek sturen om mee te kijken met een oefening die zij thuis of elders uitvoeren.  

.     .

Favicon IkOefenZelf.com

IkOefenZelf Applicaties

Illustratie van de layout van de applicatie Physitrack

Physitrack

Met Physitrack kan een patiënt thuis fysieke oefeningen doen. De applicatie biedt meer dan 5.000 Nederlands gesproken oefenvideo’s die direct zichtbaar zijn via smartphone en desktop. Physitrack biedt keuze uit duizenden klinisch gevalideerde oefeningen in categorieën als Orthopedie, Neurologie, Ademhaling & Ontspanning, Fitness, Cardiologie of eigen oefeningen. 

Leer meer over het gebruik van physitrack via Physitrack hulp & ondersteuning (NL).

Minddistrict

Minddistrict is een applicatie die mentaal herstel ondersteunt. Van preventie tot nazorg, zodat de zorg aansluit op de eigen behoefte van de patiënt. Of iemand nu psychische klachten heeft, leefstijl wil veranderen of wil leren omgaan met een (chronische) ziekte.

Leer meer over het gebruik van MindDistrict via Hulpverleners : Professional support (minddistrict.com)

Illustratie van de layout van de applicatie Minddistrcit
Illustratie van de layout van de applicatie Physitrack

TOP Woordvinding

Bijna alle mensen met afasie hebben problemen met het vinden van woorden. Met TOP Woordvinding oefent de patiënt met het uitspreken en met het schrijven (typen) van woorden. De applicatie biedt hulp om op het woord te komen en te controleren. Er zijn 10 thema’s (categorieën) om te oefenen: koken, de dokter, auto rijden, sport, reizen, muziek, dieren, media, winkelen en getallen. In elk thema is er een keuze voor makkelijke of moeilijke woorden.

STAPP

De speech Therapy app (STAPP) is een applicatie welke zich richt op mensen die na hersenletsel spraak- en taalproblemen ervaren. De app bestaat uit 2 behandelonderdelen waarmee spraak apraxie (TIAS methodiek) en/of Afasie (MST methodiek) behandeling aangeboden kan worden. De applicatie werkt vooralsnog alleen met gebruik van een IPad. 

Illustratie van de layout van de applicatie Minddistrcit
Illustratie van de layout van de applicatie Physitrack

Therapieland

Therapieland biedt extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie voor patienten. Dit helpt hn duurzaam zelfredzaam te worden en jou als behandelaar meer tijd geeft om echt in gesprek te gaan. Therapieland biedt modules voor wachtlijstperiodes, behandeling en nazorg. 

Leer meer over het gebruik van therapieland via Veelgestelde vragen over e-health | Therapieland.

Veelgestelde vragen

Om een nieuw account aan te vragen maak je een melding via Ultimo.

IkOefenZelf vereist enige digitale vaardigheden van de revalidant, zijn/haar naaste en behandelaar. Iedereen moet leren werken met de applicaties. Ikoefenzelf.nl biedt daarbij ondersteuning door middel van coaches en een helpdesk. 

Bekijk eerst in de handleidingen of je kan achterhalen wat er mis gaat. Lukt dit niet dan kun je hulp vragen van je poweruser uit jou behandelteam.

Is de oplossing nog niet gevonden bel dan met de ICT servicedesk (3732) of maak een ultimo melding.

Zodra je een account ter beschikking hebt kun je zelf alle beschikbare inhoud bekijken. Vraag eventueel bij je poweruser na of hij/zij jou kan helpen met het beantwoorden van je vraag. Zo niet kan je een mail sturen naar ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl

in de applicatie Physitrack kun je zelf inhoud toevoegen. Raadpleeg hiervoor de handleiding Physitrack of een poweruser uit je behandelteam. 

 

  • Meer eigen regie.
  • Hogere oefenintensiteit, door betere (digitale) ondersteuning bij thuis oefenen.
  • Revalideren op juiste moment en plek. Door een betere samenwerking met eerstelijns therapeuten kunnen revalidanten ook na hun poliklinische revalidatie bij Basalt met dezelfde programma’s verder trainen.
Met als resultaat: een vitale patiënt die langer zelfstandig thuis woont.

Neem gerust contact op met onze helpdesk. Dit kan door een email te sturen naar: helpdesk@ikoefenzelf.nl of contact op te nemen via het contactformulier op de contactpagina.

Raadpleeg hiervoor de lijst van samenwerkende praktijken IOZ (sharepoint.com).

Ken jij een praktijk die ook gebruik maakt van dezelfde applicaties en staat deze er niet bij. Laat het ons weten via ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl zodat we deze praktijk kunnen toevoegen. 

Recensies

Behandelaar

"Met eHealth motiveer je cliënten om zelf aan de slag te gaan."

Patiënt

"Door de online modules werd ik echt gedwongen om ook buiten de sessies
met mijn psychologe met mijn klachten aan de slag te gaan."

Behandelaar

"Bij sommige cliënten merk ik dat zij door ehealth wel de verandering kunnen maken,
waar dat niet kon met eens per week een afspraak."

Patiënt

"Ik vind het heel fijn aan ehealth dat je zelf met je problemen aan de slag kan op een moment dat jij het wilt."

Behandelaar

"Van tevoren dacht ik dat ehealth veel ruimte in mijn agenda zou innemen,
maar dat is me erg mee gevallen."

Patiënt

"De fysiotherapeut nam de oefeningen tijdens zijn behandeling met mij door.
Door de duidelijke video’s kon ik zelf controleren of ik de oefening nog goed uitvoer."

Behandelaar

"Ik vond vooral het schrijven van feedback lastig in het begin. Je moet een manier vinden om zonder non-verbale communicatie positief te blijven en uit te blijven gaan van de competenties van de cliënt."

Patiënt

"Alle modules die ik heb gevolgd blijven ook na mijn revalidatie beschikbaar voor mijzelf.
Zodoende kan ik later nog eens terugkijken naar wat ik destijds heb geleerd."

Behandelaar

"Ik heb met cliënten standaar fysieke afspraken.
In overleg met de patiënt plan nu één of twee van die behandelingen in voor ehealth."

Patiënt

"Je kan ook zelfhulpmodules opstarten.
Hierdoor voelde ik grip in mijn eigen herstelproces in plaats dat het voor mij bepaald werd."

Behandelaar

"In het begin kon ik in die tijd 2 cliënten online feedback geven.
Inmiddels ben ik wat meer bedreven en geef ik 3 cliënten feedback in diezelfde tijd."

Behandelaar

"Het is voor de patiënt erg prettig om feedback te kunnen geven over de voortgang van het herstel
ook buiten de vervolgafspraken om, dit geeft ze het gevoel dat ze meer persoonlijk begeleidt worden."

    Downloads voor patiënten