Ikoefenzelf.nl kan therapietrouw aanmoedigen

Binnen de revalidatie wordt steeds meer gebruik gemaakt van de inzet van E-health. Door de uitbraak van het coronavirus is ook binnen Basalt het fysiek contact met patiënten sterk verminderd. E-health is een belangrijke factor in het kunnen doorbehandelen van onze patiënten en wordt inmiddels al op grote schaal toegepast binnen Basalt. In deze blog gaan we specifiek in op wat de inzet van E- health binnen de revalidatie van CVA-patiënten betekent voor de therapietrouw.

Binnen Basalt is een nieuw platform ontwikkeld: ikoefenzelf.nl. Op dit platform kunnen revalidanten met een CVA via een aantal apps online oefeningen en informatie vinden die hen op maat ondersteunen bij hun revalidatie. Daarmee biedt het platform ondersteuning bij zelfstandig oefenen. Het doel is meer eigen regie en verhogen van de oefenintensiteit, maar nog onbekend is in hoeverre patiënten therapietrouw zijn als zij via E-health aan de slag gaan. In hoeverre is hier wetenschappelijk bewijs voor?

Lees meer: Ikoefenzelf.nl kan therapietrouw aanmoedigen